MA-10

 

MA-10a

 

تجهيزات بين خطوط توليد

كليه دستگاه هاي مورد استفاده بين خطوط توليدي كه باعث افزايش راندمان و كم كردن نيروي انساني مي شود .
تعدادي از دستگاه ها به شرح ذيل مي باشد :


1 _ دستگاه ويبراتور :
جهت انتقال انواع پودر و قطعات


2 _ دستگاه جدا كننده :
جهت جدا سازي و سورتينگ كليه مواد


3 _ دستگاه نوار نقاله :
جهت انتقال كليه مواد از يك دستگاه به دستگاه بعدي و يا انتقال مواد به قسمت هاي ديگر توليد


4 _ دستگاه ميز دوار :
جهت مكث در خروجي دستگاه و ورودي به دستگاه بعدي با دورهاي متغير و ثابت


5 _ دستگاه بالابر :
جهت انتقال مواد


6 _ دستگاه تست :
جهت تست محصولات توليدي بين خطوط


7 _ دستگاه تغيير سرعت :
جهت تغيير در سرعت و ظرفيت محصولات توليدي بين خطوط توليد به منظور هماهنگي بين دستگاه ها

 

     

   

 
 

      

© Copyright by JAHAN BEHNAM Co.