CA-10

 

CA-10a

 

مشخصات كلي دستگاه بسته بندي كارتونينگ

اين دستگاه جهت بسته بندي تمام اتوماتيك انواع پودر رختشويي ، دارويي و گياهي و انواع قطعات صنعتي و بهداشتي مناسب مي باشد .


قسمت اوليه دستگاه شامل :
محل قرار گرفتن جعبه هاي تا شده مي باشد كه در اين قسمت ضمن نگهداري جعبه ها روي هم ، توسط زبانه هاي مخصوص و با فشار قابل تنظيم پشت جعبه ها به صورت تكي قابل تغذيه به داخل دستگاه و قسمت هاي بعدي مي باشد .
اتصالات و رگلاژ هاي لازم جهت تغيير سايز در صورت سفارش روي دستگاه تعبيه مي شود ، تا بتوان دستگاه را براي چند اندازه مورد استفاده قرار داد .
در جلوي اين قسمت به وسيله كاردكهاي مخصوص و يا مكنده هاي با سيستم وكيوم ، جعبه ها به صورت تك تك جدا شده و به صورت مكعب مستطيل شكل گرفته تا به قسمت بعدي منتقل شود .
سنسورهاي الكترونيكي عدم وجود جعبه و يا اشكال هاي مشابه را مشخص و ضمن اعلام سيگنال هشدار دهنده ، در صورت نياز دستگاه را متوقف نموده تا از ضايعات جلوگيري شود .
تغذيه جعبه و اضافه نمودن آن در ريل ورودي مي تواند توسط اپراتور انجام مي شود .


قسمت دوم دستگاه شامل :
شكل گيري جعبه و حالت دادن لبه هاي زيرين جعبه ها جهت عبور از قسمت چسب زن و آغشته شدن قسمت هاي لازم و پيش بيني شده به چسب مي باشد كه پس از انجام اين اعمال انتهاي جعبه بطور كامل و تمام اتوماتيك بسته شده و در همان ريل به قسمت پركن هدايت مي شود .
همزمان با بسته شدن انتهاي جعبه ، درب آن كاملا" جهت پر شدن باز شده و لبه هاي آن به طرف بيرون هدايت مي شود .
سيستم چسب زن كامل معمولا" براي جعبه هايي به كار مي رود كه داخل آن از پودر پر خواهد شد تا از ريزش آن از گوشه هاي جعبه جلوگيري شود .


قسمت بعدي پركن دستگاه :
پركن جعبه ها مي تواند به صورت دستي براي انواع قطعات شامل شيشه و بطري و مانند آن مورد استفاده قرار گيرد و نيز مي تواند توسط پركن تمام اتوماتيك انواع پودر و يا گرانول مورد استفاده باشد .
پر كن هاي اتوماتيك به صورت هاي ذيل مي باشد :
ترازو براي انواع مواد خشك دانه اي و قطعات قابل توزين و به دو صورت ذيل مي باشد :
الف – ترازو با كنترل كننده الكتريكي و سيستم ويبراتور اتومات
ب – ترازو با كنترل كننده تمام الكترونيكي و لودسل دار با تنظيم كنترل توزين و سيستم ويبراتور تمام اتومات
آگر براي انواع پودر و گرانول با ماردون هاي مختلف جهت وزن و يا حجم هاي مختلف .
پيمانه جهت گرانول و مواد دانه بندي شده .
توضيح اينكه تنظيم حجم پيمانه ها به راحتي انجام مي شود و مقدار تغيير حجم از يك مقدار معين تا 8/1 برابر امكان پذير است .
به طور مثال پيمانه يك كيلويي براي يك نوع مواد خاص از 800 الي 1440 گرم قابل تنظيم مي باشد .
پس از پر شدن جعبه ، سيستم به طور تمام اتومات درب را پس از آغشته شدن به چسب كاملا" بسته و از دستگاه خارج مي نمايد .
پركن هاي اتومات مجهز به سيستم سنسور و كنترل كننده هاي مربوطه مي باشد تا فقط جعبه هاي سالم را پر نمايد .
 

 

     

   

 
 

      

© Copyright by JAHAN BEHNAM Co.

          

Ionic Smart Watches will be the replica watches first device in the Fitbit product that can display CGM data. The important thing is that this partnership does not affect the replica watches uk Ionic watch itself CGM tracking function, on the contrary, Dexcom company's data will be displayed with the watch itself data collection. It is swiss replica watches worth noting that the CGM function in the factory settings of Fitbit Ionic itself is not available and must be provided to rolex replica the user at a later update. And both companies will be released as early as 2018 as soon as possible.